07 december 2013 ~ 1 Comment

Steunkousen tegen snurken en apneu

steunkousenIn mijn praktijk is het niet ongebruikelijk om mensen met therapeutische elastische kousen tegen te komen. Artsen schrijven deze kousen vaak voor aan mensen met aandoeningen aan het vaat- of lymfestelsel. Italiaanse wetenschappers van de universiteit van Brescia hebben nu ontdekt dat steunkousen ook uitkomst bieden bij slaapapneu.

Slaapapneu (tijdelijk ophouden van de ademhaling) is een aandoening waarbij tijdens de slaap vaak wordt gesnurkt en per uur minimaal vijf adempauzen voorkomen die langer dan tien seconden duren. De aandoening wordt vaak geassocieerd met hartproblemen en met een verhoogde bloeddruk.

In een Italiaans onderzoek zijn twaalf testpersonen met vaatproblemen geïncludeerd. Hun vaatproblemen slaapapneuleidden er toe dat ze overdag last hadden van bloedophopingen in de onderbenen en 's nachts van slaapproblemen. De proefpersonen droegen een week lang dijhoge steunkousen. Steunkousen van die lengte worden normaliter gebruikt tijdens het vliegen om diep-veneuze trombose tegen te gaan.

Stefania Redolfi: "De proefpersonen hadden overdag maar liefst 62% minder bloedophopingen en 's nachts 36% minder apneu. Daardoor verminderde ook het snurken. En dit alles door de bloedsomloop te reguleren. Het is da ook erg interessant om uit te zoeken of deze positieve lijn zich doorzet naarmate de draagtijd van de kousen langer wordt.

One Response to “Steunkousen tegen snurken en apneu”